Strikte kwaliteitsborging MijnVoer betaalt zich uit

Strikte kwaliteitsborging MijnVoer betaalt zich uit

MijnVoer hanteert al jaren een uitgebreid eigen kwaliteitsborgingsysteem zodat voeders op gelijke randvoorwaarden kunnen worden vergeleken en besteld. Na de evaluatie van het kwaliteitsprogramma van 2020 is wederom bevestigd dat veehouders daadwerkelijk de voeders krijgen die ze bestellen! Producent houden zich keurig aan de afspraken, dat is duidelijk geworden uit de kwaliteitsresultaten van 2020. De MijnVoer veehouders krijgen dus waar voor hun geld!

Het kwaliteitsborgingssysteem van MijnVoer begint met een strenge toelatingsprocedure. Producenten moeten beschikken over alle voor de Nederlandse markt vereiste kwaliteitskeurmerken om als aanbieder te worden toegelaten. Ook moeten leveranciers de toelatingsaudit doorlopen, daarmee wordt vastgesteld dat zij de gevraagde kwaliteit kunnen leveren en akkoord gaan met volledige transparantie rond tracking en tracing. Gedurende het jaar worden geleverde producten getest op voederwaarde. Daarnaast organiseert Mijnvoer een aantal onaangekondigde steekproeven, er worden dan extra monsters opgevraagd en de tracking en tracing informatie wordt verzameld en gecontroleerd.

De resultaten van deze borging in 2020 tonen opnieuw aan dat producenten zich houden aan de afgesproken spelregels rond kwaliteit, grondstoffengebruik en voederwaarde. De transparante werkwijze van vergelijken en kiezen via de website van MijnVoer draagt hier aan bij. Eventuele kwaliteitsverschillen tussen producenten worden immers direct zichtbaar en deelnemende producent willen niet het risico lopen om zich negatief te onderscheiden. De enkele keer waarbij er een kwaliteitsprobleem ontstond, werd dit naar volle tevredenheid van alle partijen opgelost.

MijnVoer brengt dus niet alleen vraag en aanbod van veevoer op een efficiënte en transparante wijze bij elkaar, maar neemt ook verantwoordelijkheid rond het borgen van de kwaliteit en samenstelling van de geleverde voeders. Als platform is MijnVoer uniek in deze aanpak. De resultaten uit het kwaliteitsprogramma laten dus zien dat veehouders ook in 2020 waar voor hun geld hebben gekregen. MijnVoer blijft continu de vinger aan de pols houden met kwaliteitsbewaking en borging van de producenten en hun geleverde producten.

Interview bij Boerenbusiness over MijnVoer

Interview bij Boerenbusiness over MijnVoer

De voordelen van Mijnvoer zijn groot. In een interview met Wouter Baan van Boerenbusiness  worden de voordelen van het vergelijken van op maat gemaakte veevoeders besproken. Daarnaast komen ook andere ontwikkelingen in de veehouderij en de mengvoerindustrie aan de orde. Druk op onderstaande afbeelding en bekijk de video:

 

Link naar de video:
https://www.boerenbusiness.nl/video/10890739/039-voer-en-advies-loskoppelen-levert-kostprijsvoordeel-op-039

 

Vergelijken voeraanbieders geeft euro’s per 100 kg voordeel

Vergelijken voeraanbieders geeft euro’s per 100 kg voordeel

Via de “Scan en Vergelijk Service” kunt u eenvoudig uw op maat gemaakte voeders vergelijken met het aanbod van meer dan 20 mengvoerbedrijven. Deze nieuwe service werd in oktober geïntroduceerd door MijnVoer. Inmiddels zijn ruim 200 voersamenstellingen geüpload. In bijna alle gevallen was er sprake van een prijsvoordeel van euro’s per 100 kilogram ten opzichte van de huidige producent.

Deelnemende veehouders geven aan dat de nieuwe service helpt om te beoordelen of ze de juiste prijs voor hun voer betalen. Op MijnVoer.nl kan eenvoudig de voerbon of voersamenstelling worden geüpload, deze wordt na controle door een nutritionist in de persoonlijke omgeving getoond. Hier worden voerleveranciers vergeleken en kan besteld worden. Door te vergelijken tussen verschillende aanbieders kunnen veehouders tot tienduizenden euro’s per jaar besparen.

Opvallend is dat meer dan 95% van de inzenders van de “Scan en Vergelijk Service” hun voeders kochten bij één van de mengvoerproducenten die niet actief aanbieden op MijnVoer. Voor u als deelnemende voerleverancier is MijnVoer dus een goed instrument om het marktaandeel te vergroten ten opzichte van producenten die niet open over voersamenstellingen en voerprijzen communiceren.

Voor de samenstelling van het rantsoen kiezen MijnVoer-veehouders meestal voor samenwerking met een onafhankelijke voerspecialist. De Scan en Vergelijk service blijkt ook voor deze adviseurs een nuttig hulpmiddel. Hun advies kan immers sneller in de praktijk worden gebracht als de veehouder het eenvoudig om kan zetten in bestellingen.

Wilt u de Scan en Vergelijk service ook proberen? Ga dan naar: https://mijnvoer.nl/mijnvoer-scan-en-vergelijker/!

 

Ook online klantenondersteuning op MijnVoer.nl

Ook online klantenondersteuning op MijnVoer.nl

MijnVoer.nl had al een uitstekende helpdesk via email en telefoon. Nu voegt MijnVoer.nl daar extra online ondersteuning aan toe via chat en WhatsApp.

Met de chatfunctie op de website kunt u live ondersteuning krijgen van de MijnVoer helpdesk bij het gebruik van de site. Daarnaast is het mogelijk om via WhatsApp uw vragen te stellen. Met deze extra online ondersteuning maken we het nog makkelijker om de voordelen van voerinkoop via internet te ervaren.

We kunnen u ook helpen met het invoeren van uw samenstelling. Met onze “Scan en Vergelijk Service” kunt u eenvoudig uw voerbon of voersamenstelling uploaden. Na controle door een nutritionist worden de voeders in uw gepersonaliseerde omgeving getoond. Hier kunnen direct prijzen worden vergeleken. Klik hier en ga direct naar de Scan en Vergelijk Service.

De helpdesk van MijnVoer is vanaf nu te bereiken via:
Email: info@mijnvoer.nl
Telefoon: 088 696 8637
WhatsApp: 06-3409 7166 (alleen te gebruiken voor WhatsApp)
Chat: via de website (tijdens kantooruren)

Nieuw op MijnVoer: Scan en Vergelijk Service

Nieuw op MijnVoer: Scan en Vergelijk Service

U kunt vanaf nu uw voerprijzen in een paar muisklikken vergelijken met het aanbod van meer dan 20 mengvoerbedrijven. Hierdoor weet u of de huidige prijs van uw voersamenstellingen marktconform is.

Met de nieuwe Scan en Vergelijk Service wil MijnVoer.nl het nog makkelijker maken voor nieuwe gebruikers om kennis te maken met de voordelen van de innovatieve werkwijze van MijnVoer.nl.

Het werkt heel eenvoudig:

  1. Scan uw voerbon of voersamenstelling:
    dit doet u op https://mijnvoer.nl/mijnvoer-scan-en-vergelijker/.
  2. Vergelijk de prijs:
    de gescande voeders worden, na controle door één van onze nutritionisten, volautomatisch in een gepersonaliseerd account getoond. U kunt direct uw prijzen vergelijken.

De prijzen die getoond worden zijn werkelijke prijzen, waarvoor u op dat moment ook direct kunt bestellen bij een van de aangesloten producenten.

Kwaliteit staat centraal, daarom controleert MijnVoer of de juiste grondstoffen worden verwerkt. De op maat gemaakte samenstelling van het mengvoer is bij iedere producent gelijk, of het nou een Nederlandse of buitenlandse leverancier betreft.

Probeer het vandaag nog of vraag meer informatie bij helpdeskmedewerkers van MijnVoer.

Mail naar: info@mijnvoer.nl of bel +31 (0) 88 696 86 37.

Artikel in Melkveebedrijf: Cursus “Voeding van Melkvee” goed ontvangen!

Artikel in Melkveebedrijf: Cursus “Voeding van Melkvee” goed ontvangen!

Cursus “Voeding van Melkvee” goed ontvangen!

In nauwe samenwerking hebben MijnVoer.nl, Liba en Nutrivice Consultancy B.V. dit voorjaar een intensieve rundveevoedingscursus georganiseerd voor melkveehouders uit België en Nederland. Begin maart is de cursus gestart met een kleine 100 deelnemende melkveehouders op verschillende locaties in België en Nederland. Ook hier gooide corona roet in het eten en de cursus is daarom pas de afgelopen weken afgerond.

De cursus is zeer positief beoordeeld, gemiddeld een dikke 8! Diverse cursisten hebben aangegeven dat ze een verder vervolg en verdieping zeer gewenst vinden. Vandaar dat Liba en Nutrivice Consultancy B.V. gaan starten met studiegroepen “Rundveevoeding”, met jaarlijks 3 bijeenkomsten, waarin het geleerde uit de cursus wordt herhaald en verder verdiept. Een goede ontwikkeling, er is op veel bedrijven met slimmer voeren nog heel wat te halen qua levensproductie, voersaldo en voerefficiëntie.

Veel veehouders willen graag meer inzicht krijgen in het rantsoen en daarmee een betere sparringpartner zijn in het gesprek met de voerleverancier. Ook transparantie in voersamenstelling en voerkosten zijn belangrijke beweegredenen om de cursus te volgen. Steeds meer veehouders zijn bezig met belangrijke economische kengetallen als voersaldo, voerefficiëntie en inkoopindex en begrijpen dat kennis noodzakelijk is om deze parameters structureel te verbeteren. Tussen bedrijven bestaan nog steeds flinke verschillen in voersaldo, leidend tot enorme verschillen onder de bekende streep.

Dag 1 van de cursus start bij de basis en gaat over de werking van het maagdarmstelsel. Er wordt uitgebreid ingegaan op de vertering van nutriënten als zetmeel, eiwit, vet, celwanden en suikers en op welke plek in het maagdarmkanaal deze worden afgebroken. Dit is nodig om bijvoorbeeld te begrijpen hoeveel en in welke verhouding de vluchtige vetzuren in de pens gevormd worden uit de verschillende nutriënten. Dit geeft handvaten om te kunnen sturen op melkeiwit, melkvet, liters en goede diergezondheid.

Begrippen als VEM en DVE zijn bij melkveehouders over het algemeen wel bekend, echter veranderen ook hier de inzichten. Uit recent onderzoek blijkt dat ons VEM-systeem (1975(!)), mogelijk een update nodig heeft. De huidige energie behoefte voor onderhoud, ligt voor droge koeien bijvoorbeeld ondertussen een kwart hoger dan in 1976.

De eerste dag is afgesloten met een diepgaande evaluatie van verschillende ruwvoeders en hun analyses. Aan de hand van de opgedane kennis werd aan de cursusdeelnemers gevraagd om een aantal gras- en maiskuilen te beoordelen met behulp van de “CEESSS”-methode. CEESSS staat voor Conservering, Energie, Eiwit, Smaak, Snelheid en Structuur. Veel vragen en veel interactie!

Hoe meer begrip van het karakter van het ruwvoer, hoe beter je begrijpt hoe een koe daarmee omgaat. Zo oogt een 1000 VEM voorjaarskuil vaak mooi op papier. In praktijk zien we dat het voor een koe niet altijd gemakkelijk is om dit type kuil succesvol om te zetten in melk. In het rantsoenontwerp moet de snelheid van zo’n kuil op het juiste niveau worden gecontroleerd om er de meest efficiënte benutting en optimale productie uit te halen.

Ook veel aandacht voor het begrip van de diverse krachtvoeders; dag 2 gaat dieper in op de voedingswaardes en verteringssnelheden van de verschillende natte bijproducten en droge grondstoffen. Bestendigheid van eiwit en zetmeel, smaak, verteerbaarheid, alles kwam aan bod en de informatie werd goed gewaardeerd door de cursusdeelnemers.

Het 2e deel van de dag zijn alle economische parameters van een rantsoen aan bod gekomen en zijn de deelnemers met een rantsoenberekeningsprogramma aan de slag gegaan. Op deze manier krijgen de veehouders meer gevoel bij begrippen als voerefficiëntie, inkoopindex en voersaldo.

Dag 3 is de praktijkdag, in de stal. Deze vindt plaats op een gastbedrijf waar de handjes uit de mouwen kunnen. De deelnemers beoordelen alle kuilen op het bedrijf; kijken, voelen en ruiken levert naast de analyse veel informatie op om te beoordelen hoe een koe met een specifieke kuil om zal gaan. Veel vragen over de nadelen van voeren van verse maïs, hoe maïs evolueert in de tijd en hoe de passagesnelheid en eiwitgehalte van een graskuil gestuurd kan  worden door maaimoment, bemesting en droge stofpercentage bij inkuilen.

Aan het voerhek wordt het basisrantsoen geëvalueerd op deeltjeslengte, menging, ontmenging en droge stof gehalte, o.a. met behulp van de schudbox en droge stof meting.

Dezelfde schudbox wordt tevens gebruikt om de maalfijnheid van maïsmeel te evalueren. Dit blijkt een echte eye-opener; in de praktijk is er veel verschil in maalfijnheid van maismeel. Voldoende fijngemalen maïsmeel verbetert de vertering, levert een goede voerefficiëntie op en voorkomt een overload aan bestendig zetmeel op dikke darmniveau.

Natuurlijk is er ook naar de koe gekeken. De herkauwactiviteit, conditiescore, pensvulling en mest zijn beoordeeld. Mest wordt uitgezeefd en bekeken. Er ontstaan veel vragen en inzichten worden met elkaar gedeeld. De informatie uit de stalronde wordt gekoppeld aan de resultaten van de melkcontrole, rantsoenen en alle economische kengetallen van het gastbedrijf: het plaatje is compleet!

De laatste cursusdag start met een spreker vanuit MijnVoer.nl die een uitgebreide uitleg geeft over het online platform. Door een demonstratie en door tijdens deze dag zelf actief met het programma te oefenen, weten veehouders direct voor welke prijs hun mengvoer geleverd kan worden. Als uitgangsmateriaal wordt de inhoud van hun eigen mengvoeder op de bulkbon gebruikt. Zeer actueel en concreet! Verder is op deze dag gesproken over de voeding van de droogstaande koeien en de cursus is afgesloten met het beantwoorden van diverse vragen en toelichten van een aantal actualiteiten.

Aankomende winter wordt de cursus “Voeding Melkvee” opnieuw georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met de organisatoren. Informatie is te vinden op:

www.mijnvoer.nl – www.liba.be – www.nutrivice.nl

Assortiment enkelvoudige grondstoffen op MijnVoerMarkt uitgebreid

Assortiment enkelvoudige grondstoffen op MijnVoerMarkt uitgebreid

Onlangs is het assortiment droge enkelvoudige diervoedergrondstoffen op MijnVoerMarkt uitgebreid. Voortaan vind u als rundveehouder o.a. ook Sodagrain op MijnVoerMarkt. Ideaal om uw eiwit in het ranstoen beter te benutten. Daarnaast kunt u als pluimveehouder of varkenshouder met een eigen hamermolen ook terecht op MijnVoerMarkt voor gerst, tarwe of soja.
Neem vrijblijvend een kijkje op MijnVoerMarkt.nl en zie met eigen ogen wat u kunt besparen

Heeft u vragen, dan horen wij het graag!

Met vriendelijke groet,

Team MijnVoer
Telefoon: +31 (0) 88 696 86 37
Mail: info@MijnVoer.nl

Aanmelden Cursus Voeding varkens

Aanmelden Cursus Voeding varkens

MijnVoer.nl organiseert een nieuwe cursus Voeding varkens, samen met de onafhankelijke varkensvoedingsspecialisten: MAB Nutrition, Solfeed & v8voeradvies.

Aanmelden of vragen over de cursus varkensvoeding?

Aanmelden Cursus Voeding melkgeiten

Aanmelden Cursus Voeding melkgeiten

Vanwege het Corona virus zijn de geplande cursussen voor juni geannuleerd. Zodra de situatie dit toelaat, zullen nieuwe data worden gepland.

Wilt u op de hoogte gebracht worden over de nieuwe data? Vul dan alvast onderstaande formulier in.