Voortaan nog makkelijker werkelijke prijs in beeld

Voortaan nog makkelijker werkelijke prijs in beeld

Met de ingebruikname van de nieuwe MijnVoer.nl site ontstaan voor gebruikers nieuwe mogelijkheden om op een eenvoudige manier de prijzen van hun eigen bedrijfsspecifieke voeders te kunnen vergelijken. Veehouders vergelijken nu nog gemakkelijker de prijzen van 100% passende en vergelijkbare voeders. Deze zijn gebaseerd op daadwerkelijke levering op een exact leveradres. In combinatie met nieuwe gebruikerstools die wij exclusief voor daadwerkelijke bestellers ontwikkeld hebben, is publicatie van referentieprijzen als afgeleide van de werkelijke prijzen niet langer van toegevoegde waarde.

Wij zijn ons bewust van de rol die de referentieprijzen van MijnVoer de afgelopen jaren zijn gaan spelen. Met onze nieuwe benadering maken we echter nog beter gebruik van de mogelijkheden die internet en de digitale wereld bieden. We spelen hiermee maximaal in op de wensen van onze actieve gebruikers.

Welkom op de nieuwe website van Mijnvoer.nl

Welkom op de nieuwe website van Mijnvoer.nl

Welkom op de nieuwe website van MijnVoer.nl.  We hebben een stevig en compleet nieuw fundament onder onze ICT-structuur gelegd waarmee we verder kunnen bouwen aan een toekomst.  Natuurlijk zal het voor sommige gebruikers in het begin wat onwennig zijn en zult u uw routine terug moeten vinden. Wij weten zeker dat u dat gaat lukken en anders helpt onze helpdesk u graag verder.

Met deze nieuwe basis kunnen we verder werken aan de uitvoering van onze plannen. O.a. betere data-uitwisseling (denk dan bijvoorbeeld aan mineralenoverzichten), meer mogelijkheden om gemakkelijk termijncontracten af te sluiten en efficiëntere betalingsmethoden. Dit zijn gebruikerstools die wij voor u gaan realiseren.
We hebben nog meer ideeën. Ideeën die stuk voor stuk in het teken staan van een beter en duurzaam verdienmodel voor alle partijen in de agrarische sector. Blijf ons dus kort volgen en deel in de tussentijd gerust uw reacties over de nieuwe site met ons. Via deze link komt u in het vertrouwde inlogscherm.

Voor nu alvast succes en tot ziens op onze nieuwe website.

Team MijnVoer

Oorlog Oekraïne zorgt voor onzekere voerprijs.

Oorlog Oekraïne zorgt voor onzekere voerprijs.

De situatie in de Oekraïne zorgt voor veel onrust op de grondstoffenmarkten. Ook onze producenten laat dit niet ongemoeid, nu de invloed op de aanvoer van grondstoffen duidelijk merkbaar wordt. Onze producenten zien het als hun taak om de bestaande gezamenlijke klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Een aantal heeft er voor gekozen om tijdelijk niet zichtbaar te worden bij veehouders die niet eerder besteld hebben. Dit om hun grondstoffenposities alleen te gebruiken voor klanten die eerder ook al regelmatig besteld hebben en om hiermee al te grote prijsstijgingen te kunnen voorkomen. Wij realiseren ons dat dit het vergelijk op de site bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt voor veehouders die niet eerder besteld hebben, maar wij hopen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Vanwege deze redenen verschijnt er deze week dan ook (opnieuw) geen referentieprijs.

Overigens zien we in onderstaande prijsvergelijk dat het voordeel van de MV referentieprijs t.o.v. de WER-prijzen van de reguliere industrie de afgelopen periode wezenlijk was. Bij zeugen en biggenvoeders was het zelfs groter dan ooit tevoren. Ondanks de grote variatie in de MijnVoer prijs en de mogelijk snellere prijsstijgingen in een stijgende markt kunnen reguliere bestellers op MijnVoer dus nog steeds rekenen op een scherp prijsaanbod.

Voor nieuwe bestellers is het prijsvoordeel momenteel wellicht wat minder groot. Wilt u desondanks weten hoe groot het huidige voordeel van inkoop via MijnVoer.nl in uw geval is? Upload dan vandaag nog uw eigen samenstelling via de MijnVoer Scan & Vergelijk Service . Plaats uw specifieke voeders in de bulkwagen, vraag uw unieke prijs uit voor de voeders geleverd op uw bedrijf en laat u verrassen.

MijnVoer vs WER t/m februari 2022

Voermarkt onrustig

Voermarkt onrustig

De situatie in de Oekraïne zorgt nog steeds voor veel onrust op de grondstoffenmarkten. Ook onze producenten laat dit niet ongemoeid, nu de invloed op de aanvoer van grondstoffen duidelijk merkbaar wordt. Onze producenten zien het als hun taak om de bestaande gezamenlijke klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Een aantal heeft er voor gekozen om tijdelijk niet zichtbaar te worden bij veehouders die niet eerder besteld hebben. Dit om hun grondstoffenposities alleen te gebruiken voor klanten die eerder ook al regelmatig besteld hebben en om hiermee al te grote prijsstijgingen te kunnen voorkomen. Wij realiseren ons dat dit het vergelijk op de site bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt voor veehouders die niet eerder besteld hebben, maar wij hopen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Nu ook Sodagrain te verkrijgen op MijnVoer.nl

Nu ook Sodagrain te verkrijgen op MijnVoer.nl

Nu ook Sodagrain te verkrijgen op MijnVoer.nl

Vanaf nu kunnen veehouders ook terecht op MijnVoer.nl voor Sodagrain. Leverancier Hoogland BV biedt dit aan als bewerkte grondstof in volle vracht (los gestort 32 ton) of in slurf (32 ton). Veehouders vinden dit product bij het tabblad “(bewerkte) grondstoffen.”

Hoogland BV is een innovatieve partij die zich tevens ook sterk bezig houdt met circulariteit. Ook is Hoogland BV een toeleverancier aan de akkerbouwsector. Wil je graag meer weten over Hoogland BV dan kun je terecht op de website www.hooglandbv.nl.

Gebruik Scan & Vergelijk om uw voersamenstelling eenvoudig te vergelijken.

Gebruik Scan & Vergelijk om uw voersamenstelling eenvoudig te vergelijken.

Gebruik Scan & Vergelijk om uw voersamenstelling eenvoudig te vergelijken.

Vaak krijgen wij de vraag: “ wat kost mijn voersamenstelling vandaag op MijnVoer?”. Om dit te weten te komen kunt u momenteel handig gebruik maken van de Scan&Vergelijk. Wij gebruiken deze tool om uw samenstelling op juiste wijze te kunnen vergelijken namelijk; op grondstoffen en op nutriënten. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat u uw eiwitbrok met onze standaard ingevulde eiwitbrok (die hoogstwaarschijnlijk andere grondstoffen bevat) vergelijkt.

Het gebruik is heel eenvoudig en u krijgt daarmee een eerlijke vergelijking met uw huidige voersamenstelling.

Wat moet u daarvoor doen?

U kunt heel simpel uw leverbon inscannen en vervolgens op de Scan&Vergelijk pagina uploaden. Onze nutritionist zal dan uw samenstelling in uw MijnVoer-account zetten zodat u vervolgens een vergelijking kunt maken op basis van de zelfde grondstofsamenstelling en nutriënt-waarden bij de leveranciers die op dat moment een aanbod doen op MijnVoer.

Voordeel van het gebruik maken van de Scan & Vergelijk is dat we uw samenstelling kunnen vergelijken in plaats van dat u  uw huidige samenstelling met 1 van onze standaard voedermiddelen vergelijkt. Zo kunt u genieten van het maatwerk dat mogelijk is met MijnVoer.

Nog geen account of hulp nodig?

Geen probleem u kunt hier heel eenvoudig een account aanmaken. Mocht u direct hulp willen kunt u gebruik maken van onze helpdesk chat of een mail sturen naar info@mijnvoer.nl. Wij nemen dan spoedig met u contact op om u verder te helpen.

Onderzoek Wageningen: kostprijs big en vleesvarken fors lager met onafhankelijk advies en vergelijken voeraanbieders

Onderzoek Wageningen: kostprijs big en vleesvarken fors lager met onafhankelijk advies en vergelijken voeraanbieders

Onderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat de kostprijs van een big en een vleesvarken in Nederland tot 16 eurocent per kg slachtgewicht kan dalen met onafhankelijk advies en het voerplatform MijnVoer. Dit komt door de combinatie van verbeterde zoötechnische prestaties en een scherpere voerprijs. Ongeveer de helft van deze besparing wordt gerealiseerd op het zeugenbedrijf, de andere helft kan bespaard worden in de mesterijfase, zo toont het onderzoek aan. Het onderzoek van Wageningen University & Research is mede gebaseerd op uitgangspunten die door MijnVoer zijn aangedragen.

De uitkomsten van het model laten zien dat productiekosten in Nederland met het gebruik van onafhankelijk advies en MijnVoer tot ruim 6 euro per big van 30 kg kunnen dalen. Bijna 3 euro hiervan wordt veroorzaakt door een daling in biggenvoerkosten, 2 euro door lagere voerkosten bij de zeugen en 1 euro door verbetering van technische resultaten.

 

 

Voor het gehele traject van big tot vleesvarken toont Wageningen University & Research ook een forse kostprijsreductie aan. Door lagere biggenkosten, een scherpere voerconversie en een gunstigere inkoopprijs van voer, kan in Nederland een voordeel gerealiseerd worden dat kan oplopen tot 16 eurocent per kg vlees. De kosten voor het onafhankelijk voeradvies zijn niet in de calculaties meegenomen en moeten nog apart berekend worden.

Over het onderzoek

Om de economische effecten in beeld te krijgen hebben de onderzoekers van Wageningen University & Research de productiekosten van varkensvlees in beeld gebracht. Deze kosten zijn onderverdeeld in de kosten voor biggen -, voor vleesvarkens – en geïntegreerde productie. Vervolgens is het verschil in kostprijs tussen de traditionele en de MijnVoer-werkwijze onderzocht. De gebruikte methodiek en de data zijn gebaseerd op InterPIG (een onafhankelijk forum van varkenseconomen) en MijnVoer.nl. De uitgangspunten over de verbetering van de productiviteit zijn voor rekening van MijnVoer.nl.

Wilt u weten wat de voordelen van MijnVoer zijn voor uw specifieke bedrijfssituatie zijn? Registreer u dan nog vandaag of neem contact op met onze helpdesk. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de varkensvoerspecialisten op de site.

Wilt u het volledige rapport van Wageningen nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

 

Prijsvoordeel MijnVoer blijft

Prijsvoordeel MijnVoer blijft

In deze tijd van hoge voerprijzen, blijven de prijsverschillen tussen Mijnvoer en de WER-voerprijsmonitor (Wageningen Economic Research) aanzienlijk.

Ondanks de hevig oplopende grondstofprijzen van de laatste maanden, bieden de leveranciers op MijnVoer.nl al enige tijd hun grondstoffen week op week scherper aan.

Het vergelijk laat zien dat u structureel goed zit door gebruik te maken van het platform. Gekoppeld aan stabiele, goede technische cijfers resulteert dit in fors hogere saldo’s voor veebedrijven die hun voer betrekken via MijnVoer.

MijnVoer vs WER t/m November 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het assortiment van MijnVoerMark.nl groeit verder

Het assortiment van MijnVoerMark.nl groeit verder

Het assortiment van MijnVoerMark.nl groeit verder

Het assortiment van MijnVoerMarkt.nl, het platform waar bijproducten en specialties worden aangeboden, groeit. Onlangs is Q-milch kalvermelkpoeder van Denkavit aan het assortiment toegevoegd. Continu vinden uitbreidingen aan het assortiment plaats, waarmee wij u kunnen voorzien van een ruime keuze uit bijproducten en specialties voor de verschillende diersoorten.

Q-milch kalvermelkpoeder

Q-Milch kalvermelkpoeder is kwaliteitsmelkpoeder voor een goede opstart en veilige vertering door het kalf. Verder is Q-Milch kalvermelkpoeder eenvoudig in te passen in ieder voerschema. Door gebruik van hoogwaardige grondstoffen en strikte controle op stremming en oplosbaarheid van eiwitten biedt Denkavit u met Q-milch uitstekende kwaliteit.

Tevens is via MijnVoerMarkt een supportpakket kalveropfok te bestellen. Een onafhankelijke jongveespecialist bezoekt uw bedrijf om uw kalveropfok te professionaliseren en te optimaliseren. U ontvangt een bezoekrapport met concrete adviezen en een specifiek voerschema.

 

Meer veehouders kiezen voor MijnVoer(Markt).nl

Steeds meer veehouders kiezen voor onafhankelijk advies om hun rantsoenen te formuleren. In combinatie met inkoop via internet kiest u hiermee voor resultaat en rendement.

Met jaren ervaring en een groot platform met verschillende aanbieders bent u bij MijnVoer.nl en MijnVoerMarkt.nl  aan het juiste adres voor slimme inkoop van voer waarbij u gegarandeerd bent van de beste kwaliteit tegen de scherpste prijs.

MijnVoer.nl mengvoer referentieprijzen

MijnVoer.nl mengvoer referentieprijzen

MijnVoer referentieprijzen

Onderstaand vind u onze referentieprijzen mengvoer vegeleken met de actuele marktprijzen. Let wel, het zijn gestandaardiseerde voeders. Om uw eigen samenstelling te vergelijken is het nodig uw samenstelling uit te vragen op MijnVoer.nl. Uw voerspecifieke prijs direct uitvragen kan heel eenvoudig via de scan&vergelijkservice. U upload uw samenstelling en wij zetten hem in uw account klaar zodat u met al het gemak de prijs van uw samenstelling kunt vergelijken.

Bron voor vergelijking is: https://www.agrimatie.nl/Prijzen.aspx?ID=15125

Melkveehouderij:

Varkenshouderij: