Kwaliteit & veelgestelde vragen

MijnVoer hecht veel waarde aan transparantie en vergelijk. Daarnaast neemt MijnVoer haar verantwoordelijkheid als het gaat over de kwaliteit van de geleverde samenstellingen. Dit doen we met ons eigen kwaliteitsborgingsprogramma.

Op deze pagina staan veelgestelde vragen over dit en andere onderwerpen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan ons via het contactformulier.

Vragen over veiligheid, zekerheid en aansprakelijkheid

De basissamenstellingen van waaruit u vertrekt zijn geformuleerd door geschoolde en ervaren nutritionisten. Tevens zijn grenzen ingebouwd waardoor u altijd blijft voldoen aan wettelijke maxima. Wezenlijke fouten in receptuur aanpassingen worden door de site automatisch voorkomen. Om toch gericht te kunnen sturen op kostprijs en resultaatverbetering heeft u veel vrijheden in formulatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen samenstellingen.

MijnVoer werkt met een aantal praktijk voorbeeldsamenstellingen. Deze zijn opgedeeld in verschillende diercategoriën. De diercategoriën: Vleesvarkens compleet en aanvullend (100-199 resp.200-299), zeugen en biggen compleet en aanvullend (300-399 resp.400-499) en melkvee (500-599).
Vanuit deze samenstellingen kunt u eenvoudig uw bedrijfseigen samenstelling maken. Deze samenstelling krijgt na iedere opgeslagen wijziging zijn eigen code en naam. bvb. 111-1025-10001 Aanv. Start. Dit betreft dan een aanvullend startvoer uit diercategorie 111, voor klant 1025 en volgnummer 10001. De combinatie van de unieke nummering (diercategorie-klant-volgnummer) en de naam van het voer, maakt het voor het mengvoerbedrijf mogelijk het voer te koppelen aan het eigen automatiseringssysteem.

Via MijnVoer.nl laat u uw voer uitsluitend produceren bij producenten met een VWA-registratie en een GMP+ erkenning. Rundveevoer en leghennenvoer producenten moeten bovendien beschikken over een Securefeed lidmaatschap. Buitenlandse producenten beschikken over minimaal gelijkwaardige erkenningen. Alle producenten zijn gecontroleerd en volledig verzekerd tegen aansprakelijkheid. Bij eventuele calamiteiten kunt u als veehouder dus altijd terugvallen op de producent. U kunt hiervoor ook de Algemene voorwaarden van MijnVoer.nl en de levervoorwaarden van de producent raadplegen,

Afnemers van voeders betalen tijdens het bestelproces hun voeders direct met Ideal of via Internet Bankieren op een derdengeldrekening. MijnVoer staat vervolgens garant voor levering van het voer. Mocht er onverhoopt geen levering kunnen plaatsvinden dan krijgen veehouders hun geld terug. Zowel veehouders als mengvoerproducenten lopen dus geen enkel betalings- of leveringsrisico bij transacties via Mijnvoer. Deze gegarandeerde betaling stelt mengvoerleveranciers in staat tegen de aller scherpste prijzen te kunnen werken. Zij hoeven immers geen opslag voor betalingsrisico’s in hun margecalculatie mee te nemen.

Algemene vragen

Vele bedrijfstakken hebben de mogelijkheden van internet ontdekt. De veehouderij ging tot voor kort niet verder dan een reguliere bestelling of factuur naar of van de mengvoerproducent. Internet geeft echter de mogelijkheid om de manier van werken drastisch te veranderen. De veehouders kunnen op een simpele manier, vanuit huis of kantoor, hun eigen voer samenstellen qua nutriënten en grondstoffen. Via een druk op de knop kan een prijsvergelijking tussen meerdere leveranciers worden gemaakt.

Voor de veehouders zijn voerkosten en technische resultaten een belangrijke factor. Door bedrijfsspecifieke voeders te maken en 100% regie op de samenstelling te hebben, kunnen de resultaten substantieel verbeteren. Doordat in de voerprijs geen advies / verkoop / marketing en overheadkosten zitten en er altijd een prijsvergelijking is, zullen ook de voerkosten structureel dalen

De mengvoederindustrie heeft een grote overcapaciteit. Deze kunnen ze benutten zonder kosten te maken voor het werven van veehouders.

Freelance voerspecialisten zijn voorhanden om veehouders, die deze keuze maken te ondersteunen bij het maken van hun bedrijfsspecifieke voeders.

U betaalt alleen de actuele grondstofprijzen met een toeslag voor productie en transport en commissie voor MijnVoer. Deze grondstofprijzen worden wekelijks door de deelnemende bedrijven geactualiseerd en het resultaat is direct voor u inzichtelijk. Duurder voer is dus waarschijnlijk ook beter voer. U weet altijd voor levering van de voeders, wat u gaat betalen. Staat dit u eventueel niet aan dan bestelt u gewoonweg niet of u past uw samenstelling aan.

MijnVoer is een internetplatform dat vraag en aanbod in mengvoer bij elkaar brengt. Dit zie je terug in een transparante prijs.

MijnVoer.nl is voordeliger omdat:
– Mengvoerproducenten de overcapaciteit van hun fabrieken kunnen benutten,
– Zij alleen de werkelijke transportkosten hoeven door te berekenen,
– Er geen kosten zijn voor acquisitie of dure marketing campagnes,
– Onze producenten volledig transparant zijn.

Mijnvoer bespaart op kosten in de voerketen door als intermediair vraag en aanbod eenvoudig en transparant bij elkaar te brengen. Dit bespaart op marketing/verkoop/advies-kosten. Ook op transport kan fors bespaard worden. Bovendien benutten we de overcapaciteit van de Mengvoerproducenten. Een besparingspotentieel van meer dan 50 miljoen euro voor de sector is realiseerbaar met deze nieuwe dynamiek.

Mocht u onverhoopt echter geen of slechts een klein voordeel zien, dient u zich dan af te vragen of de samenstelling die u vergelijkt wel exact vergelijkbaar is?
MijnVoer werkt met de CVB-grondstofwaardering. Deze kan afwijken van de waardering die diverse mengvoerfabrikanten (al dan niet terecht op basis van hun productieproces) aan hun grondstoffen toekennen. Daarnaast kiest MijnVoer ervoor uitsluitend conservatieve veilige grondstoffen aan te bieden. Deze zijn qua nutrientenwaarde soms iets duurder dan bepaalde alternatieve grondstofstromen. Echter het gebruiksgemak, de beschikbaarheid en het presteren van deze grondstoffen zijn decennia lang en wereldwijd bewezen: zij leveren rendement.

De lager voerprijs via MijnVoer zit dus in uitschakelen van een aantal kostenposten en NIET in goedkopere soorten grondstoffen.
Het rendement zit hem in een veilige samenstelling, die u constant kunt houden of bijsturen zoals u wenst.

De MijnVoer Referentieprijs geeft u direct een indicatie van uw voerprijs en maakt de gevolgen van wijzigingen in uw samenstelling inzichtelijk. In het geval van mengvoer is de basis van deze prijs de wekelijks bijgewerkte, gemiddelde grondstofprijs van de deelnemende mengvoerpoducenten met een toeslag van 3 euro/100 kg. (Bij legpluimvee 2 euro/100kg) In het geval van losse, gemalen of ongemalen, grondstoffen is de referentieprijs gelijk aan de gemiddelde aanbiedersprijs.

De referentieprijs is dus NIET de werkelijke prijs, die u moet betalen. Deze werkelijk te betalen prijs krijgt u door op de site het voer in de “bulkwagen” te plaatsen en dan te kiezen “Mijn Prijs”. De site vindt voor u de meest interessante aanbieder en uw exact te betalen prijs. Deze exacte prijs kan afhankelijk van afstand, verschijningsvorm (korrel/kruimel/meel), samenstelling en aanbieders beperkt of fors goedkoper zijn.

Overname en publicatie van de MijnVoer referentieprijzen is toegestaan met vermelding naar de site en datum. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hierover informeert.

Steeds meer deskundige specialisten houden zich bezig met onafhankelijke advisering. MijnVoer kan u altijd doorverwijzen naar deze adviseurs. Met hetgeen u bespaart via MijnVoer kunt u gemakkelijk goed, onafhankelijk advies inkopen. Transparant en goed voor uw portemonnee.

Indien uw voorkeurleverancier niet aanbiedt, kan dit de volgende oorzaken hebben:

– Hij neemt nog niet deel aan MijnVoer,
– Hij heeft geen capaciteit (meer) beschikbaar in de diergroepen die u wenst,
– Hij beschikt niet over alle grondstoffen die u in uw samenstelling vraagt.

Natuurlijk kunt u dit gerust zelf navragen.

Dit is een veelgestelde vraag, daarom hebben we hier een overzichtelijk schema van gemaakt: Voordelen een schematische werking MijnVoer

Vragen over voederwaarde en kwaliteit

De basissamenstellingen van waaruit u vertrekt zijn geformuleerd door geschoolde en ervaren nutritionisten. Tevens zijn grenzen ingebouwd waardoor u altijd blijft voldoen aan wettelijke maxima. Wezenlijke fouten in receptuur aanpassingen worden door de site automatisch voorkomen. Om toch gericht te kunnen sturen op kostprijs en resultaatverbetering heeft u veel vrijheden in formulatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen samenstellingen.

MijnVoer.nl hanteert de CVB-waarden als uitgangspunt voor de voederwaardeberekening van de mengvoergrondstoffen. Bij de bepaling van de energiewaarde wordt rekening gehouden met een positief effect van het persproces.

Voor de natte bijproducten wordt gebruik gemaakt van de door de leverancier opgegeven waarden.

Naast de basis eisen van GMP+ / VWA / SecureFeed (of gelijkwaardige systemen) houdt MijnVoer.nl er een eigen kwaliteitssysteem op na. Dit bestaat uit verschillende stappen:
Wij vragen aan de producenten van MijnVoer om te werken volgens ons zogenaamde Protocol Werkwijze overnemen recepten MijnVoer. Hiermede maken we de vertaling van de bestelling van de veehouder naar de acties van de mengvoerbedrijven 100% duidelijk en uniform. De werkwijzen van de producenten worden met regelmaat aan een zgn. leveranciersaudit onderworpen. Ook worden steekproefsgewijs de mengprotocollen opgevraagd en gecheckt.
Daarnaast zorgt MijnVoer.nl voor een constante monitoring van de geleverde voeders op voederwaarde (middels NIR’s) en mycotoxinen. Dit gebeurt in goed overleg met de onafhankelijke voerspecialisten.
MijnVoer gaat dus verder dan alleen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om controle.

De in het mengvoer gebruikte grondstoffen zijn allen natuurproducten. Door productie en/of oogstomstandigheden kunnen de werkelijke waarden van de grondstoffen zoals gebruikt iets afwijken van de berekende waarden.
MijnVoer.nl kiest er bewust voor om niet continu samenstellingen aan te passen om kleine afwijkingen in grondstoffen te corrigeren. (zie Alg. Voorwaarden) In de visie van MijnVoer.nl hebben dieren meer baat bij een constante samenstelling, dan bij een constant berekende nutriëntwaarde.
Dit betekent dat de label van het daadwerkelijk geleverde voer beperkt kan afwijken van de berekende waarden in MijnVoer.nl.

Een goed productieproces (malen, mengen, persen) heeft absoluut een grote plus op de voederwaarde. De daadwerkelijke verschillen tussen de gebruikte processen in de diverse fabrieken zijn echter klein, doordat iedereen gebruik maakt van apparatuur van dezelfde leveranciers. Het onderscheid is meer een marketing-tool dan een daadwerkelijk verschil. Deelnemende bedrijven aan MijnVoer.nl hebben er bovendien baat bij dat zij een goed productieproces hanteren. Bij tegenvallende resultaten zullen zij immers nooit lang voer brengen. Bent u daarentegen zeer tevreden over voer uit een specifieke productielocatie dan kunt u deze producent aanvinken als uw “voorkeurproductielocatie”.

De voeders binnen MijnVoer moeten voldoen aan vastgestelde minimumgehaltes aan vitaminen en sporenelementen.  Het staat de mengvoerfabrikant vrij om hiervoor zijn eigen premixen of speciale MijnVoer premixen te gebruiken. Basis is dat de gevraagde mimimumgehaltes altijd gerealiseerd worden.  Deze gehaltes zijn dusdanig gekozen dat onder praktijkomstandigheden de behoeftes van de dieren altijd ruimschoots gedekt worden. Zie hiervoor onze overzichten voor varkens w. Vit. Min Va, rundvee & geiten w.Vit.Min RV+G en pluimvee w. Vit. Min Plv.
Wilt u toch nog meer vitaminen toevoegen? Kies dan voor de optie extra vitaminen in de verschillende samenstellingen.

Om de juiste korrelkwaliteit voor de melkveehouderij te realiseren heeft MijnVoer.nl een aantal basisrichtlijnen opgesteld. Zeker voor bedrijven met een melkrobot, is het van belang deze richtlijnen te hanteren. De richtlijnen vind u Hier