Privacyverklaring

Privacybeleid MijnVoer.nl

 

Cookie instellingen wijzigen

 

 1. Privacybeleid MijnVoer.nl BV
  1. Algemeen

  Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van MijnVoer.nl BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Daar waar over MijnVoer wordt gesproken ,wordt steeds bedoeld het geheel aan activiteiten van MijnVoer.nl BV. Hieronder vallen alle activiteiten met handelsnamen waarin opgenomen is: MijnVoer, eFeed, MijnVoerMarkt en CheapFeed. Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van MijnVoer.nl BV (“Website”) en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. MijnVoer.nl BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van MijnVoer.nl en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

  MijnVoer kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst.

  Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij

  U kunt gebruik maken van onze website door u te registreren met een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd, of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

  Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, cq onze applicaties, diensten en tools gebruikt of bestellingen via onze website plaatst verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, en IP-adres.

   

  Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
  • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via Diensten van derden;
  • andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals het plaatsen van een bestelling of het optimaliseren van bestellingen,leveradressen etc).
  • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
  • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

   

  Gegevens uit andere bronnen: Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

  1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

  U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
  • om onze Diensten op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  • om contact met u op te nemen, via e-mail of telefonisch, om u te informeren over onze Diensten en ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten en updates, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
  • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

   

  Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

  • dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de website (denk hierbij, maar niet uitsluitend aan financiële dienstverlening, technische ondersteuning, transporteurs en producenten). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van MijnVoer.nl.
  • Voerleveranciers Indien u via de Website een bestelling heeft geplaatst bij een Voerleverancier, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het aangeboden product en tussen u en de Voerleverancier mogelijk te maken.
  • andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met MijnVoer.nl (bijvoorbeeld uw onafhankelijke Voeradviseur).

  Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij – in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

  Gegevens die u deelt op MijnVoer.nl: Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

  1. Marketing doeleinden

  U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of Diensten van MijnVoer of met MijnVoer samenwerkende onafhankelijke voeradviseurs die interessant voor u zouden kunnen zijn. (zoals bijvoorbeeld over een cursus voer samenstellen).

  Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven door ons een mail te sturen naar info@mijnvoer.nl.

  1. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

  Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘MijnVoer’ account.

  Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met ons voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op MijnVoer, tenzij MijnVoer op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:

  • Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contact gegevens en uw e-mailadres vermeld is, verzonden vanaf uw e-mailadres of vergezeld met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal MijnVoer deze vernietigen)

  U kunt uw verzoek per e-mail versturen info@mijnvoer.nl met de documentatie als bijlage.

  Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacybeleid’ via info@mijnvoer.nl.

  1. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

  Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via info@mijnvoer.nl.

  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

  1. Andere informatie

  Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@mijnvoer.nl. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door MijnVoer gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via info@mijnvoer.nl.

  Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. MijnVoer heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

  Contact: Mocht u nog vragen hebben over MijnVoer en onze Website dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: info@mijnvoer.nl.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. De wet stelt dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Dit betekent dat cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd, worden verwerkt op basis van AVG. Alle andere cookies, dat wil zeggen die uit de categorieën voorkeuren en marketing, worden verwerkt op basis van AVG. Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de Cookieverklaring op onze website.

Noodzakelijke Cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 • Cookiebot
 • Google Analytics

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website gebruiksvriendelijk te maken voor de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen ten behoeve van het volgende bezoek van een bezoeker. Zo hoef je bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens in te vullen. De informatie in dit type cookies wordt niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven.

 • Cookiebot
 • Google Analytics
 • iFrames

Marketing cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 • Cookiebot
 • Google Analytics
 • iFrames