Voortaan nog makkelijker werkelijke prijs in beeld

Met de ingebruikname van de nieuwe MijnVoer.nl site ontstaan voor gebruikers nieuwe mogelijkheden om op een eenvoudige manier de prijzen van hun eigen bedrijfsspecifieke voeders te kunnen vergelijken. Veehouders vergelijken nu nog gemakkelijker de prijzen van 100% passende en vergelijkbare voeders. Deze zijn gebaseerd op daadwerkelijke levering op een exact leveradres. In combinatie met nieuwe gebruikerstools die wij exclusief voor daadwerkelijke bestellers ontwikkeld hebben, is publicatie van referentieprijzen als afgeleide van de werkelijke prijzen niet langer van toegevoegde waarde.

Wij zijn ons bewust van de rol die de referentieprijzen van MijnVoer de afgelopen jaren zijn gaan spelen. Met onze nieuwe benadering maken we echter nog beter gebruik van de mogelijkheden die internet en de digitale wereld bieden. We spelen hiermee maximaal in op de wensen van onze actieve gebruikers.